Lästa böcker
under den senaste månaden.
Under Lästa böcker finns förteckning över de böcker jag läst under den senaste månaden, med en kortfattad beskrivning av bokens innehåll och en presentation av författaren.
Alla lästa böcker
sedan år 2001.
Under Alla lästa böcker finns en förteckning över de böcker jag läst sedan starten av bokdokumentationen, d.v.s september 2001.
Uppställd efter författarnas efternamn.
Strindberg
Nationalupplagan
August Strindbergs Samlade Verk är den första moderna Strindbergsutgåvan, och den första samlingsutgåvan av Strindbergs verk som
• innehåller alla arbeten som Strindberg fullbordade: romaner, noveller, dramer, dikter, essäer, tidningsartiklar, osv.,
• återger texterna korrekt – alla identifierbara kriarättningar, censuringrepp och tryckfel i tidigare upplagor har eliminerats,
• återger Strindbergs egen interpunktion,<br />• redogör för verkens tillkomst och mottagande,
• innehåller ord- och sakförklaringar,
• återger skönlitterära utkast.